Klagenbergs Terapirum

Klagenbergs Terapirum

  • Stacks Image 4

    Caption Text

    Link
Ordet Narrativ betyder historie eller fortælling. Mennesker forsøger altid at skabe mening og sammenhæng som et værn mod kaos og utryghed. Denne mening organiseres i en fortælling og fortællingen organiserer meningen. I den Narrative terapi sættes der fokus på individets fortællinger om sig selv, og dermed hans/hendes handlinger og identitet.

Den narrative terapi har en dyb respekt for, at det er klienten og ikke er terapeuten, der er eksperten, forstået på den måde, at der ikke kun er én bestemt måde at ”være rigtig” på.

Den historie vi fortæller om os selv former os selv og vores liv. Derfor arbejder den Narrative terapeut på, sammen med klienten, at få udfoldet de problemhistorier og konklusioner om egen identitet og at finde frem til, hvad der er vigtigt for den enkelte og udforske nye muligheder og nye måder at se sig selv og sin omverden på – og dermed alternative eller foretrukne historier at fortælle om sig selv.

I den Narrative terapi samtaler terapeuten ”eksternaliserende”. Dette er en samtaleform, der har til hensigt at adskille problemet fra personen. Det er Problemet, der er Problemet og ikke Personen, der er Problemet. Gennem denne særlige måde at tale om Problemet på skabes nye muligheder for at tale om, hvilken effekt Problemet har på Personen og det bliver lettere, sammen med terapeuten og andre, at sætte ind overfor og ændre forholdet til Problemet.

Den Narrative terapi har en anerkendende tilgang og fokuserer dermed på det, der lykkes. Ideen med denne tilgang er bevidst at flytte fokus fra mangel- og kritiksproget til at italesætte det, der fungerer.

Narrativ terapi har fokus på, hvordan problemer og vanskeligheder fjerner mennesker fra det liv de foretrækker at leve.

Formålet med terapien er, at mindske problemernes indflydelse på vores liv, så vi kan leve mere frit og mere i overensstemmelse med vores værdier. Det er din viden og dine erfaringer fra dit eget liv som guider vejen i narrativ terapi.

Narrativ terapi skaber forbindelser imellem det, som man gerne vil kunne og det som iøvrigt er betydningsfuldt i ens liv.

Narrativ terapi har fokus på det som forhindrer os i at leve som vi foretrækker og på samme tid fokus på at klarlægge, hvad det er, vi gerne vil.